Sport

Blog

Ciśnienie

Ciśnienie krwi jest to ciśnienie wywierane przez krew na ścianach tętnic. Ciśnienie to jest nieodzowne do obiegu krwi przez naczynia krwionośne oraz dostawy tlenu oraz substancji kalorycznych do wszystkich narządów ciała, tak by zdołały pracować. Jest to rodzaj ciśnienia krwi. Tradycyjnie mierzy się ciśnienie przy użyciu stetoskopu oraz ciśnieniomierza rodzaju http://imobio.pl/zzmarka/13015-waga-z-pomiarem-bmi-bezprzewodowa-bluetooth-ihealt-lite-wireless-scale.html. Mimo to w dzisiejszych czasach używane są zwłaszcza automatyczne tensometry. Żeby dokonać pomiaru, zaleca się aby osoba się rozluźniła, w sielankowym pomieszczeniu i w komfortowej temperaturze. Stereotypowym miejscem pomiaru jest ramię. Wolno również użyć manometru aneroidalnego. Ciśnienie tętnicze jest najczęściej wyrażane w milimetrach słupa rtęci (mm Hg) powyżej ciśnienia atmosferycznego. Typowy zakres ciśnienia krwi waha się między 90/60 oraz 130/80 mm Hg. Wartości powyżej 140/90 mm Hg wskazują na nadciśnienie a wartości poniżej 90/60 mm Hg podkreślają na niedociśnienie. Wartości te zależą od wieku (wzrastają wspólnie ze starzeniem) oraz od płci (są mniejsze u kobiet). Należy również zauważyć, że te wartości nie są stałe przez cały dzień.

Categories: Zdrowie

Comments are closed.