Sport

Blog

Jak handlować Opcjami Binarnymi?

Nawet najbardziej ryzykowni gracze zdają sobie sprawę z tego, że rozrywka va bank rzadko się opłaca. Wolno bowiem stracić wszystko, nie zyskawszy nic. By nie pozostać ubogim jak przysłowiowa mysz kościelna warto zabezpieczyć własny kapitał, który zamierzamy zainwestować. Ekonomiści radzą stworzenie tak zwanego portfela inwestycyjnego – opcje binarne. Cóż to takiego? Jest to zestaw lokat, czyli akcji, obligacji, inwestycji w idealna kultury, fundusze inwestycyjne i tak dalej oraz tak dalej, o różnej płynności, dochodowości i rozmaitym ryzyku. Takie rozłożenie kapitału ma być gwarancją dla inwestora, że w razie zastoju nie utraci on pełnego zainwestowanego kapitału. To w jakich stosunkach inwestor rozłoży swoje finanse zależy tylko od niego. Jeśli kocha ryzyko bądź też stać go na to, aby w razie niepowodzenia poświęcić istotną kwotę pieniędzy może większość kapitału zainwestować w ryzykowne akcje, a resztę zainwestować w bezpieczne lokaty. Jeżeli jednakże nie oczekuje wysokich oraz szybkich przychodów, a boi się ryzyka to proporcja ma okazję być odwrotna – więcej kapitału przeznaczy na lokaty czy fundusze inwestycyjne, a mniej na akcje lub inwestycje w dzieła początkującego malarza. Wypróbuj Jak handlować Opcjami Binarnymi?

Categories: Biznes

Comments are closed.