Sport

Blog

Prasmet

Są to sprzęty jakimi można edytować materiały przewodzące prąd elektryczny. Tutaj Prasmet funkcjonują na tak zwanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa pokazuje. Jest to technologia polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Kategoryzowana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w przypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu drobnych części w wyniku czego powstają tak zwane wióry. Elektrodrążenie jest to proces wywołania niszczenia towaru przez wyładowania elektryczne. Podstawowym instrumentem do takiego postępowania są elektrody. Jest to szczegół urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują także w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe lub także lampy elektronowe. Do z reguły spotykanych sposobów obróbki elektroerozyjnej kategoryzowane są obróbki impulsowe oraz elektroiskrowe. Sprzeczności między nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Kluczową zaletą takiej obróbki jest możliwość przeróbki niemal że każdego towaru przewodzącego prąd.

Categories: Usługi

Comments are closed.